Elektrische Sluitplaat

    Een sluitplaat is het deel van het slot dat in het kozijn zit. Hierin zitten één of twee uitsparingen. In één van de twee valt de dagschoot, in de andere de nachtschoot. Een gewone sluitplaat is eenvoudig en kan maar één ding: de deur vasthouden. Een elektrische sluitplaat kan echter ook een deur weer 'loslaten'. De dagschoot valt in de sluitplaat als de deur in de sponning valt. Wanneer de elektrische sluitplaat een signaaltje krijgt, kan deze zich terugtrekken en wordt de dagschoot weer losgelaten.

    Het voordeel van een elektrische sluitplaat is dat deze met een gewoon mechanisch slot gebruikt kan worden. De investering is hierdoor lager dan bij een elektrisch slot. Het nadeel is echter dat de deur alleen dichtzit op de dagschoot, waardoor de het systeem niet geschikt is voor ruimtes die strengere beveiliging nodig hebben. 

    blue-blue-eyes-close-up-890550.jpg
    Think Open - Koppelstraat 17 - 7391AK Twello - info@think-open.nl - 0571-234567